עדכוניים מקצועיים - דמי שימוש למינהל

 

דמי שימוש למינהל:

 

 

מנהל מקרקעי ישראל גובה דמי שימוש בגין שימוש בקרקע ללא הסדר חוזי עימו (שימוש שלא כדין). כך לדוגמא, בעל נחלה העושה שימוש בתחום הנחלה לחנות מסחרית בשטח בנוי 100 מ"ר ללא הסדר חוזי מול המינהל - יידרש לשלם דמי שימוש עבור מרכיב הקרקע של חנות בשטח 100 מ"ר לכל שנה בה בוצע השימוש.

 

דמי השימוש הינם שנתיים ובשיעור של 5%-6% מערך הקרקע.

 

לצורך גביית דמי השימוש יאמוד שמאי המינהל את מרכיב הקרקע בבעלות מלאה בהתאם לשימוש שבוצע בפועל ולמשך תקופת השימוש שבוצעה.

 

שיעור דמי השימוש יוכפל באומדן השווי שקבע שמאי המינהל בכל שנה וכן יוצמד נכון למועד תשלום דמי השימוש בפועל.

דמי השימוש למנהל מקרקעי ישראל עשויים להגיע לסכומים גבוהים במיוחד וזאת בהתחשב במשך השימוש ומהות השימוש שבוצע.

 

בעל זכויות שקיבל שומה מטעם מנהל מקרקעי ישראל בגין דמי שימוש - רשאי להגיש שומת השגה מטעמו, בתוך 60 ימים מן היום ששומת הרשות הומצאה לידו.

 

משרדנו מעניק שירותי שמאות בתחום החל מבחינת שומת הרשות וערכי השווי שנקבעו בה ועד להגשת שומת השגה מפורטת ומקיפה וכן ייצוג בעל הזכויות בדיונים בפני השמאי המחוזי וועדת ההשגות.