שמאי מקרקעין בעמק חפר

 

מועצה אזורית עמק חפר ממוקמת בחלק הצפוני של השרון, בין חדרה בצפון לכביש מס' 57 (נתניה-טול כרם) בדרום ובין הים במערב לבין ה"קו הירוק" במזרח. שטח המועצה משתרע על כ- 130,000 דונם והיא הוותיקה מבין המועצות האזוריות בארץ.

 

בשטח המועצה מושבים, קיבוצים ויישובים קהילתיים, כדלקמן:

 

מושבים: אביחיל, אחיטוב, אלישיב, אומץ, בארותיים, בורגתא, בית הלוי, בית חרות, בית ינאי, בית יצחק, בית אהרון, גאולי תימן, גבעת שפירא, גן יאשיה, הדר עם, חבצלת השרון, חגלה, חיבת ציון, חניאל, חרב לאת, כפר הרא"ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר ידידיה, כפר מונש, מכמורת ועולש.

 

קיבוצים: עין החורש, משמר השרון, מעברות, יד חנה, העוגן, מהעפיל, גבעת חיים מאוחד, גבעת חיים איחוד ובחן.

יישובים קהילתיים: בת חן, בת חפר, חופית, צוקי ים ושושנת העמקים.

 

המושבים בעמק חפר מאופיינים בנחלות חקלאיות, שכונות הרחבה בהם בתי מגורים צמודי קרקע על מגרשים בשטח כ- 500 מ"ר לצד מבני ציבור שונים. חתך האוכלוסייה בכל אחד מהמושבים נרחב ומגוון וכולל בחלקו מתיישבים שעיקר עיסוקם בחקלאות וכן במתיישבים שעיסוקם בעבודות חוץ.

 

לאור שטחה הנרחב של המועצה אזורית עמק חפר המשתרע מהים במערב ועד ל"קו הירוק" במזרח קיימים ערכי שווי שונים בין המושבים שבתחום המושב. ככלל, ערכי השווי של הנכסים גבוהים יותר ככל שמיקומם מערבי ובקרבה לים.

 

בשנת 2001 אושרה תכנית עח/21/200 החלה על כל המושבים המוגדרים כ"אזור חקלאי מיוחד מושב" בתחום מרחב תכנון מקומי עמק חפר. התכנית קובעת, בין היתר, הוראות בנוגע למבנה פל"ח (פעילות לא חקלאית) וכן הוראות למבנים שהוסבו למטרות שימוש פל"ח ומאפשרת מבנים לשימוש פל"ח בשטח שלא יעלה על 500 מ"ר.

שימוש פל"ח בנחלה מחייב תשלום דמי היתר לרשות מקרקעי ישראל בגין מרכיב הקרקע המבוקש לשימוש פל"ח וכן תשלום היטל השבחה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק חפר. שמאי מקרקעין לפל"ח נדרש לבצע הערכות שווי לתשלומים אלו.

 

יודגש כי המועד הקובע לתשלום דמי היתר לרשות הינו מועד הבקשה להיתר על ידי בעל הזכויות בנחלה, בעוד שהמועד הקובע להיטל השבחה לוועדה הינו מועד אישור התכנית (שנת 2001) כאשר היטל ההשבחה מוצמד ליום התשלום בפועל.

 

משרדנו מעניק שירותי שמאות לנכסים בתחום המועצה אזורית עמק חפר לרבות הערכות שווי לשימוש פל"ח וכן ייעוץ ואומדן ראשוני.