רשות מקרקעי ישראל

רשות מקרקעי ישראל משווקת קרקעות למגורים, תעשייה, מסחר, משרדים וכדומה - באמצעות מכרזי מקרקעין המפורסמים מעת לעת באתר הרשות.

 

ככלל, המכרזים מפורסמים לתקופת זמן מוגבלת.

 

משרדנו מעניק שירותי שמאות לקהל יעד המעוניין בהגשת הצעה לרכישה במכרזי הרשות.

 

השירות הינו יסודי ומקיף החל מבחינת חוברת המכרז, התנאים המיוחדים, מטרדים ככל שקיימים, בחינת מחיר המינימום, תשלומי הפיתוח וכיו"ב ועד להערכת שווי הנכס בשוק החופשי.