רשות מקרקעי ישראל

מושבים, קיבוצים, אגודות חקלאיות, בעלי נחלות חקלאיות, בעלי משקי עזר וחקלאים המחזיקים בשטחים של רשות מקרקעי ישראל – נדרשים לשלם לרשות מקרקעי ישראל תשלומים בעת ביצוע פעולות בנכסיהם, כגון: תוספות בניה, פיצול מגרש, שינוי ייעוד, העברת זכויות וכיו"ב.

 

מגוון החלטות המועצה ונהלי העבודה במינהל/רשות במגזר החקלאי מחייבים הכרה מעמיקה בתחום.

 

משרדנו מתמחה בנושאי רשות מקרקעי ישראל לרבות החלטות, נהלים ודרכי פעולה ומסייע לחוכרים בהכוונה, ייעוץ  ועריכת אומדני שווי לתשלומי המינהל.