הליך השגה בפני שמאי מכריע

בעת קבלת שומת השבחה ראשית נבחן את נכונות המידע המצוין בה, כגון: פרטי הנכס, הזכויות בנכס, תכניות בנין עיר החלות על המקרקעין וכן  העילה לחיוב בהיטל השבחה.

 

במידה ונפלה טעות בשומת הועדה, בעל הזכויות רשאי לבקש את תיקון שומת הועדה.

 

ככל ולא נפלה טעות נעבור להליך השגה על שומת השבחה בפני שמאי מכריע בהתאם לשלבים הבאים:

 

א. פנייה ליושב ראש מועצת השמאים בבקשה למינוי שמאי מכריע.

 

ב. עם קבלת הודעה בדבר מינוי שמאי מכריע, העברה תוך 21 ימים שומה שנערכה מטעם בעל הזכויות בנכס.

    השומה הינה מורחבת ומקיפה הכוללת:

    - ביקור בנכס ובסביבתו.

    - ביקור בוועדה המקומית לתכנון ולבניה וסקירת כל תכניות בנין העיר הקיימות החלות על המקרקעין הנדון.

    - עיון בתיק הבניין וסקירת המידע הקיים בו.

    - סקירת הזכויות הקנייניות בנכס.

    - התאמת עקרונות השומה לאומדן ההשבחה, ככל שקיימת.

    - סקירת נתוני השוואה בסביבת הנכס לרבות עסקאות מכר ומחירי ביקוש והתאמתם לנכס הנדון.

    - גיבוש אומדן ההשבחה החלה בנכס.

 

ג. הופעה בדיון בפני שמאי מכריע.

 

ד. קבלת הכרעת השמאי המכריע תוך 60 ימים ממועד הדיון.

 

במידה וקיבלתם שומת השבחה מהועדה המקומית אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ, ליווי וביצוע שומה נגדית.