תחנות תדלוק

אומדן שווי תחנת תדלוק

תחנת תדלוק היא נכס מקרקעין המשמש למכירת דלקים לכלי רכב ומכירת מוצרים ושרותים משלימים לפקודים אותה.

 

להלן תכונותיו הייחודים של הנכס וייחודיותו של שוק הדלק:

 

א.      תחנת תדלוק מותאמת פיזית לשימוש המסחרי לממכר דלקים והיקף ההשקעה בהקמת גבוה.

 

ב.      כבכל עסק מסחרי, הרווח הגולמי בתחנה הוא מכפלה של הכמות הנמכרת ברווח הגולמי ליחידה.

 

ג.        בדומה לנכסים מסחריים אחרים, קיימת שונות גבוהה בשווי תחנות תדלוק בהתאם למיקום אשר קובע את רמת הנגישות, רמת החשיפה המסחרית ורמת התחרות עם התחנות הסמוכות.

 

ד.      המחיר המירבי לצרכן של סוג הדלק העיקרי נקבע בכל חודש על ידי מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות. מאחר ומחיר הרכישה של דלק על ידי התחנות ושיעור המס אחידים, מצוי מרווח השיווק בטווח צר יחסית ויציב לאורך זמן גם בתקופות שבהן מחיר הדלק תנודתי.

 

ה.      ענף הדלק עבר בעשור האחרון תמורות שנובעות בין היתר מהתערבות ממשלתית ורגולציה. תמורות אלה מגבירות את חוסר הוודאות ומשפיעות על דרך הניתוח הכלכלית-שמאית.

 

הערכת שווי תחנת תדלוק מחייבת התייחסות למכלול נתונים רחב כגון מיקום, כמות מכירת דלקים, היבטים תכנוניים, היבטים כלכליים ותפעוליים במכירת דלקים ועוד.

 

לייעוץ ועריכת שומות לתחנות תדלוק לחץ כאן.