1.מושב עין שריד (מכרז מר/42/2016)

מושב עין שריד מצוי בשרון, צפונית לכביש מס' 553 ומושב עין ורד ובתחום שיפוט מועצה אזורית לב השרון.

במכרז רמ"י מס' מר/42/2016 שווק מגרש בודד בשטח 478 מ"ר לבניית בית מגורים צמוד קרקע, חד משפחתי.

בתאריך 22/05/2016 פרסמה רמ"י את תוצאת המכרז לפיהן הוגשו 29 הצעות.

סכום הצעה הזוכה 1,577,777 ₪  כולל מע"מ.

 

 

2.מושב משמר דוד (מכרז מר/17/2016)

משמר דוד הוא מושב המצוי בשפלה בתחום שיפוט המועצה אזורית גזר.

במכרז רמ"י מס' מר/17/2016 שווקו 9 מגרשים לבנייה צמודת קרקע של בתים חד משפחתיים בשטח הנע בין 500 מ"ר ל- 714 מ"ר.

בתאריך 15/05/2016 פרסמה רשות מקרקעי ישראל את תוצאות המכרז לפיהן ניתן ללמוד כי קיים ביקוש ער למגרשים כאשר התקבלו עשרות הצעות לכל מגרש.

 

להלן תוצאות המכרז:

 

 

תוצאות המכרז

 

 

 

3.ישוב מתן (מכרז מר/185/2015)

ישוב מתן ממוקם מזרחית לכביש מס' 6 בקרבה למושב ירחיב, הישוב מתן וקיבוץ חורשים ומצוי בתחום שיפוט של המועצה אזורית דרום השרון.

הישוב מאופיין בבנייה נמוכה צמודת קרקע, חד משפחתית, דו משפחתית וטורית שנבנתה ברובה בשנות התשעים כאשר במרוצת השנים חלק מהבתים הורחבו ושופצו. בישוב מתן שירותים קהילתיים ביניהם: גני ילדים, בית ספר יסודי, בריכת שחייה, מרכז מסחרי ועוד.

במכרז מס' מר/185/2015 שווקה רשות מקרקעי ישראל  25 יחידות דיור המהווים 20 יחידות דיור דו משפחתיות ו- 5 יחידות חד משפחתיות.

המגרשים שווקו בשלושה מתחמים לפי חלוקה של 11 מגרשים, 9 מגרשים ו- 5 מגרשים.

מיקום המגרשים בכניסה לישוב מתן בחטיבת קרקע בה טרם בוצע פיתוח עירוני.

בתאריך 13/12/2015 פרסמה רמ"י את תוצאות המכרז, כדלקמן:

 

 תוצאות מכרז 2

 

 

4.מושב חרב לאת (מכרז מר/97/2015)

חרב לאת הוא מושב המצוי בעמק חפר, מזרחית לכביש מס' 4 ודרומית לעיר חדרה ונכלל בתחום שיפוט של המועצה אזורית עמק חפר.

במכרז מס' מר/97/2015 שווקה רשות מקרקעי ישראל 3 מגרשים בשטח כ- 500 מ"ר כל אחד לבניית בית מגורים צמוד קרקע, חד משפחתי.

בתאריך 06/09/2015 פרסמה רשות מקרקעי ישראל את תוצאות המכרז, כדלקמן:

 

תוצאות מכרז 3

 

מרום גולי

שמאות מקרקעין בע"מ

 

 נייד. 050-7372080 | טלפון. 03-9677432 | פקס. 03-9677433

  דוא"ל.  office@maromg.co.il | guli@maromg.co.il

המידע ניתן כשירות ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי