מקצועיות

מיומנות מקצועית בביצוע הערכות שווי והפקת שומות איכותיות ומקיפות.

עמידה בנורמות עבודה גבוהות שמטרתן לשפר את הטיב והמקצועיות של שומות המקרקעין. 

 

אמינות

שקיפות ואמינות מלאה בליווי הלקוח, בביצוע העבודה והפקת שומות המקרקעין.

 

עמידה בלוחות זמנים

קביעת לוחות זמנים ברורים לשלבי העבודה ולסיומה.

 

קשר אישי וזמינות גבוהה

שמירה על קשר אישי והדוק עם הלקוח תוך מחויבות על שמירת סודיות וזמינות גבוהה בכל עת ולכל צורך.

ערכי המשרד